— Käden puristusvoiman mittaaminen

Tulosten vertailtavuuden takia terveydenhuollossa ja kuntotutkimuksissa on käytössä melko yhtenevä mittausmenetelmä. Menetelmissä on pieniä eroja, mutta pääosin mittausmenetelmä on seuraavanlainen:

Puristusvoimamittarin kahva säädetään käyttäjälle sopivaksi. Säädölle on myös joissain versioissa tarkempi ohje; säätö niin että sormien keskinivelet taipuvat suoraan kulmaan kahvan kohdalta.

Mittauksen aikana henkilö on istumassa ja mitattava käsi on kyynärvarresta taivutettu eteen noin 90 – 110 astetta.  Olkavarsi on vartalossa kiinni. Vapaa käsi on rentona.

Yleensä puristusvoimamittarilla mitataan ensin ”vahvempi” käsi” ja pienen tauon jälkeen (n. 30 sekuntia) ”heikompi” käsi. Yrityksia voi olla esim. kaksi, mutta koska on kyseessä maksimivoiman selvittäminen, useampikin yritys ei vaaranna tuloksen luotettavuutta, joskin toisen yrityksen jälkeen mittaus on useimmiten jo turhaa.

Mittaustulos on molempien käsien maksimitulosten keskiarvo, mutta joissain mittausselostuksissa on tulokseksi kirjattu vain vahvemman käden tulos. Nykyisistä kuntotestauksista poiketen Terveys 2000  – testeissä  mitattiin vain ”kirjoittavan” käden puristusvoima. Hieman vaihteleva käytäntö voi sekoittaa mittatulosten käsittelyä, mutta jos mittauksen suorittaja on selvillä mitä tietoa mittaukselta haetaan niin tulosten käsittely onnistuu hyvin.

Gloway:n mittarin mukana tulevasta käyttöohjeesta löytyvät viitearvot jaoteltuna iän ja sukupuolen mukaan. Voit myös katsoa viitearvoja sivun vasemmasta laidasta kohdasta LINKIT ja menemällä Terveys 2000 -sivustolle.